Smluvní podmínky

  1. Pro hladký průběh hudební produkce musí být zajištěna kvalitní pořadatelská služba. Za pořadatelskou službu, bezpečnost hudebníků, hudebních nástrojů a aparatury odpovídá pořadatel akce.
  2. Pro vystoupení a umístění aparatury potřebujeme vhodné, bezpečné místo s minimální plochou 2x4m.
  3. Zásuvku s el. proudem 220V - 16A (dle norem).
  4. Pro venkovní vystoupení (pod širým nebem) je nutné kryté podium, které bezpečně ochrání aparaturu a hudební nástroje před nepřízní počasí.
  5. Předpokládaná, doporučená doba trvání hudební produkce je 4 - 6 hod. Prodloužení je možné po vzájemné domluvě.
  6. Prostory budou hudebníkům zpřístupněny 1 hod. před a 1 hod. po produkci.
  7. Bezplatné a bezpečné parkování auta v místě. Povolení k vjezdu.
  8. Vyúčtování a vyplacení honoráře hudebníkům bude provedeno ihned po ukončení hudební produkce.